Cultuur

Damsterdiep & HelpmanHistorie van Groningen

Historie van Groningen- Stad en Land

Tweede druk 1981, Wolters Noordhof bv en Bouma's Boekhuis bv

Onder redactie van: W.J. Formsma, M.G. Buist, W.R.H. Koops, A.T. Schuitema Meijer, E.H. Waterbolk en S. Broekema

 

Ophalen bij:
Mamamini Damsterdiep

12,50 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Redelijke godsdienst Deel 1,2,3 Auteur: W. A. Brakel

Ophalen bij Mamamini Helpman :

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schreef zijn Redelijke Godsdienst alsdogmatiek voor gemeenteleden.

40,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Rīgas pārvalde astoņos gadsimtos

Ophalen bij Mamamini Helpman :

10,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Full Grown Man - Wouter van Riessen

Ophalen bij Mamamini Helpman :

 

Van Riessen's paintings, drawings and photographs are self portraits with figures, some of which resemble himself and play with concepts and contradictions such as the real and the imaginary, and 'the self' and 'the ego'. An image filled survey of his work produced between 1989 – 2007 is provided in this edition.

15,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

De havenzaten in Salland - A.J. Gevers & A.J. Mensema

Ophalen bij Mamamini Helpman :

 

Samenvatting:

Het oude gewest Overijssel telde vele havezaten. Deze ridderhofsteden en kastelen, die de bezitters doorgaans politieke stem gaven in hun gewest, lagen verspreid over de drie Overijsselse kwartieren. Het Land van Vollenhove had er 20; Twente 42; Salland telde niet minder dan 74, meer dan de helft van het totaal. De havezaten van Twente werden in 1911 beschreven door G.J. ter Kuile sr. Dit werk werd herdrukt in 1974. In 1995 verscheen een geheel nieuw boek 'De havezaten in Twente en hun bewoners' van de hand van jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema. J. Westra van Holthe behandelde in 1958 de havezaten uit het land van Vollenhove. De Sallandse havezaten bleven lange tijd onbehandeld, mede vanwege hun grote aantal. De auteurs Gevers en Mensema. beiden verbonden als archivaris aan het Rijksarchief in Overijssel te Zwolle, hebben die leemte in de Overijsselse geschiedschrijving opgevuld. Bij de viering van het 125-jarig bestaan in 1983 van de Vereniging kon hun werk als jubileumuitgave worden gepubliceerd. Reeds spoedig was het boek uitverkocht, zodat in 1985 een tweede druk verscheen, die ook weer binnen korte tijd niet meer verkrijgbaar was. De vraag naar het boek bleef echter, zodat een nieuwe, derde druk nodig bleek.

18,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Flipper - Herausgegeben von Abraham Melzer

Ophalen bij Mamamini Helpman :

16,50 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Het grote jaren 50 boek

Ophalen bij Mamamini Helpman :

17,50 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Lemante - Weganan di ántes i awor

Ophalen bij Mamamini Helpman :

 

Van veel gekleurde illustraties voorziene beschrijving van kinderspelletjes zoals die op Curaçao worden gespeeld.

5,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Historische atlas Utrecht

Ophalen bij Mamamini Helpman :

20,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Tesoros Medievales del museu nacional d'art de Catalunya

Ophalen bij Mamamini Helpman :

25,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Illustration now! Fashion

Ophalen bij Mamamini Helpman:

 

20,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Geschichte der Stadt Münster

Ophalen bij Mamamini Helpman:

 

Drie delen, in het Duits. Opnieuw uitgegeven door Franz-Josef Jakobi

20,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

De onuitstaanbare verzamelaar J.F.S. Esser

Ophalen bij Mamamini Helpman:

 

Nederland kende in het begin van de twintigste eeuw een aantal vooraanstaande particuliere verzamelaars van eigentijdse beeldende kunst. Minder bekend, maar niet minder belangrijk, is tot nu toe de verzameling van dr. J.F.S. Esser.

J.F.S. Esser was een bekend arts, maar kunsthistorisch gezien was hij allereerst verzamelaar van het vroege modernisme in Nederland. Hij had kunstenaars als Jan Sluijters en George. H. Breitner als patiënt en door het persoonlijke contact was hij een vroeg verzamelaar van hun werk. Hij steunde hen zowel in financiële als in morele zin, kocht vaak in het atelier en volgde hun artistieke ontwikkeling.

Esser bracht in de periode van 1906 tot 1912 een indrukwekkende verzameling van naar schatting meer dan duizend werken bijeen. Zijn collectie bevat Nederlandse schilder- en tekenkunst uit de beginjaren van de twintigste eeuw met naast werk van de hier al genoemde schilders, onder meer werken van Isaac Israels, Théophile De Bock, Willem Witsen, Herman Gouwe, Hendrik Weegewijs, Piet van Wijngaerdt en Jaap Weijand.

Deze publicatie geeft een representatief beeld van de inhoud en ontwikkeling van de collectie Esser en besteedt daarnaast aandacht aan zijn kleurrijke biografie.

17,50 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Emaille reclameborden in Nederland - drs. P. Nijhof

Ophalen bij Mamamini Helpman:

 

25,00 €

 • Verkocht

Grafisch werk - Eugéne Lücker

Ophalen bij Mamamini Helpman:

 

 

20,00 €

 • Verkocht

Drie eeuwen grondpolitiek in Suriname - Mr. A.J.A. Quitus Bosz

Ophalen bij Mamamini Helpman:

 

25,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Moderne meesters Volkskrant serie

Ophalen bij Mamamini Helpman:

moderne meesters complete en puntgave serie 20 delen van Volkskrant Taschen. Nederlands, hardcover. 

40,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Tea with Marcel Proust

Ophalen bij Mamamini Helpman:

10,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Van Vitus tot Titus 500 Jaar katholiek leven in Leeuwarden

Ophalen bij Mamamini Helpman:

In het jaar 1609, 29 jaar na het verbod op de katholieke eredienst voor het gewest Friesland, durfden twee priesters zich weer te vestigen in Leeuwarden. De 400 jarige herdenking van deze start, de oprichting van het bisdom Leeuwarden (450 jaar geleden) en het 125 jarig bestaan van de St. Bonifatiuskerk vormen de aanleiding voor een boek over Katholiek Leeuwarden. 

9,00 €

 • Maar 1 x beschikbaar

Gabo big shots

Ophalen bij Mamamini Helpman:

9,00 €

 • Verkocht

WO II in Woord en Beeld / 1 De opkomst van Hitler en het nationaal Socialisme + DVD

Ophalen bij Mamamini Helpman:

Verdrag van Versailles

Deel 1 behandelt de aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juni 1919 komt met het verdrag van Versailles een einde aan het drama van de Eerste Wereldoorlog. In dit vredesakkoord erkent het Duitse Rijk haar verantwoordelijkheid. Duitsland moet afstand doen van kostbare grondgebieden en met de betaling van 132 miljard goudmark de oorlogsschuld aan de geallieerden aflossen. Daarnaast wordt het leger in sterke mate ingekrompen als eerste stap op weg naar een internationale ontwapening. De torenhoge herstelbetalingen treffen vooral de bevolking. Het economische klimaat verslechtert door hoge werkloosheid en een machteloze politiek. Het land zit vast in de beklemmende wurggreep van Versailles een heeft geen uitzicht op herstel. 

Beterschap

Gedreven door de frustraties onder de bevolking belooft Adolf Hitler beterschap. Hij komt in 1933 na de verkiezingen op legale wijze aan de macht. Zijn partij gaat meteen aan de slag met de opbouw van wat hij 'Het Nieuwe Duitsland' noemt. De kracht van Hitler is dat hij zich op dat moment bewijst als sterke leider. Steeds meer burgers onderwerpen zich blindelings aan zijn systeem. Hitler geeft de Duitsers werk en inkomen en maakt zichzelf verantwoordelijk voor alle nationale en internationale wensen en verwachtingen. Hij stevent ook rechtstreeks op zijn doel af om de vernedering van Versailles te stoppen. 

Duizendjarige Rijk

Ondertussen laten de naziís geen kans onbenut om tegenstanders uit te schakelen. Communisten, socialisten en journalisten zijn als eerste aan de beurt. De SA en later de Gestapo beginnen de joden het leven lastig te maken. In het parlement is de oppositie monddood gemaakt of weggevaagd. De Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) wordt de enige legale partij. Nazi-kopstukken als Göbbels, Göring, Hess, Speer, Von Ribbentrop en Himmler stellen samen met de oppermachtige Führer een plan op voor het duizend¬jarige Nazi-rijk. Hitler grijpt de brand in de Rijksdag in het najaar van 1933 aan om de parlementaire democratie in Duitsland om zeep te brengen. De rest van de wereld kijkt toe en onderneemt niets. 

Aanval op Polen

Zodra de NSDAP aan de macht is laat het Versailles voor wat het is en bouwt een enorme troepenmacht op. Duitsland staat snel weer op de wereldkaart als een voorname mogendheid. De Volkenbond is niet in staat om de schendingen van Versailles te bestraffen. Hitler voelt zich met de dag sterker. Het leger trekt het Rijnland binnen, twee jaar later volgt de Anschluss met Oostenrijk. Duitsland overvalt Tsjecho-Slowakije en veegt daarmee de laatste democratie in Midden-Europa van de kaart. Als in 1939 Polen onder vuur komt te liggen, kunnen Frankrijk en Engeland niet langer afzijdig blijven. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. De wereld staat in brand.

9,40 €

 • Maar 1 x beschikbaar

WO II in Woord en Beeld / 1 De opkomst van Hitler en het nationaal Socialisme + DVD

Ophalen bij Mamamini Helpman:

Verdrag van Versailles

Deel 1 behandelt de aanloop van de Tweede Wereldoorlog. Op 28 juni 1919 komt met het verdrag van Versailles een einde aan het drama van de Eerste Wereldoorlog. In dit vredesakkoord erkent het Duitse Rijk haar verantwoordelijkheid. Duitsland moet afstand doen van kostbare grondgebieden en met de betaling van 132 miljard goudmark de oorlogsschuld aan de geallieerden aflossen. Daarnaast wordt het leger in sterke mate ingekrompen als eerste stap op weg naar een internationale ontwapening. De torenhoge herstelbetalingen treffen vooral de bevolking. Het economische klimaat verslechtert door hoge werkloosheid en een machteloze politiek. Het land zit vast in de beklemmende wurggreep van Versailles een heeft geen uitzicht op herstel. 

Beterschap

Gedreven door de frustraties onder de bevolking belooft Adolf Hitler beterschap. Hij komt in 1933 na de verkiezingen op legale wijze aan de macht. Zijn partij gaat meteen aan de slag met de opbouw van wat hij 'Het Nieuwe Duitsland' noemt. De kracht van Hitler is dat hij zich op dat moment bewijst als sterke leider. Steeds meer burgers onderwerpen zich blindelings aan zijn systeem. Hitler geeft de Duitsers werk en inkomen en maakt zichzelf verantwoordelijk voor alle nationale en internationale wensen en verwachtingen. Hij stevent ook rechtstreeks op zijn doel af om de vernedering van Versailles te stoppen. 

Duizendjarige Rijk

Ondertussen laten de naziís geen kans onbenut om tegenstanders uit te schakelen. Communisten, socialisten en journalisten zijn als eerste aan de beurt. De SA en later de Gestapo beginnen de joden het leven lastig te maken. In het parlement is de oppositie monddood gemaakt of weggevaagd. De Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) wordt de enige legale partij. Nazi-kopstukken als Göbbels, Göring, Hess, Speer, Von Ribbentrop en Himmler stellen samen met de oppermachtige Führer een plan op voor het duizend¬jarige Nazi-rijk. Hitler grijpt de brand in de Rijksdag in het najaar van 1933 aan om de parlementaire democratie in Duitsland om zeep te brengen. De rest van de wereld kijkt toe en onderneemt niets. 

Aanval op Polen

Zodra de NSDAP aan de macht is laat het Versailles voor wat het is en bouwt een enorme troepenmacht op. Duitsland staat snel weer op de wereldkaart als een voorname mogendheid. De Volkenbond is niet in staat om de schendingen van Versailles te bestraffen. Hitler voelt zich met de dag sterker. Het leger trekt het Rijnland binnen, twee jaar later volgt de Anschluss met Oostenrijk. Duitsland overvalt Tsjecho-Slowakije en veegt daarmee de laatste democratie in Midden-Europa van de kaart. Als in 1939 Polen onder vuur komt te liggen, kunnen Frankrijk en Engeland niet langer afzijdig blijven. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. De wereld staat in brand.

9,40 €

 • Maar 1 x beschikbaar